t Boshuisje Winterswijk: logo

Introductie

't Boshuisje

foto's en geluiden

films

gastenboek

prijzen 2019

voorwaarden

privacyverklaring

Natuurfotografie

vogels

Tips

Omgeving

wandelen

fietsen

Contact

Social media

Links

sperwer bij t Boshuisje

Vogels bij 't Boshuisje

Hieronder vindt u een lijst van vogels die - op het terrein van de vakantiewoning - meestal gezien en gehoord, soms alleen gehoord zijn; soms door onszelf, soms door gasten. Op de fotopagina de tuin kunt u een aantal vogels gefotografeerd zien.

Appelvink Heggemus Roodborst
Blauwe reiger Houtduif Roodborsttapuit
Bonte vliegenvanger Huismus Sperwer
Boomklever Huiszwaluw Spreeuw
Boomkruiper Keep Spotvogel
Bosuil Kievit Staartmees (ook witkoppige)
Braamsluiper Koekoek Sijs
Buizerd Kokmeeuw Tjiftjaf
Ekster Koolmees Tuinfluiter
Fitis Koperwiek Turkse tortel
Gekraagde roodstaart Kraai Vink
Gele kwikstaart Kraanvogel Vlaamse gaai
Gierzwaluw Kramsvogel Vuurgoudhaantje
Glanskop Kuifmees Wielewaal
Goudhaantje Matkop Winterkoning
Goudvink Merel Witte kwikstaart
Grauwe gans Middelste bonte specht Zanglijster
Grauwe vliegenvanger Nachtegaal Zwaan
Groene specht Pimpelmees Zwarte mees
Groenling Raaf Zwarte specht
Grote bonte specht Reiger Zwartkop
Grote lijster Ringmus  
     

Bovendien gehoord en gezien in de directe nabijheid van de vakantiewoning:
     
Boerenzwaluw Rode wouw  
Boompiepier Scholekster  
Fazant Snor  
Geelgors Tapuit  
Graspiepier Torenvalk  
Kauw IJsvogel  
Rietgors Wulp  

(c) 2016 't Boshuisje Winterswijk. Niets van deze website of aanverwante digitale publikaties zoals Twitter, Facebook, Youtube mag worden openbaar gemaakt, gekopieerd en/of verveelvuldigd op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de eigenaren.